Про компанію

Приватне підприємство "Нордік" створено у 2007 році.

Компанія займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти на теренах Західної України. Компанія володіє правом на дослідно-промислову розробку родовищ нафти на ліцензійній ділянці у Львівській області України. Інвестуючи в розвідку та дослідно-промислову розробку нових родовищ вуглеводнів, Кмпанія прагне зробити вагомий внесок в розвиток нафтогазового комплексу та енергонезалежності України..

ПП "Нордік" володіє Спецільним дозволом на користування надрами виданим на Колодницьку ліцензійну ділянку №4689 від 04.09.2015 терміном на 20 років. На ліцензійній ділянці здіснюється видобуток природного газу. Ділянка займає площу 9,4 кв. км., розташована на території Стрийського району Львівської області.

Фінансова звітність.

У відповідності до вимог Закону про бухгатерський облік та фінансову звітінсть у частині прозорості бізнесу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях (Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності), нижче публікується фінасова звітність ПП "Нордік":

Стратегія та корпоративні цінності

Бути рушійною силою нафто-газової галузі Західної України.

Максимальний рівень операційної ефективності.

Соціальна відповідальність та підтримка сімейних цінностей.

Впровадження сучасних екологічно чистих технологій.